90513
1

մագաղաթագիր - բացատրություն

մագաղաթագրի, մագաղաթագրեր,
1. [գոյական] Մագաղաթի վրա գրվածը:
2. Մագաղաթյա գիրք:
3. [ածական] Մագաղաթի վրա գրված:
949
90513
2

մագաղաթագիր - հոմանիշներ

գ. Մագաղաթ: Զեռագիր, գրչագիր:
90513
4

մագաղաթագիր - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Написанный на пергаменте.
90513
3

մագաղաթագիր - անգլերեն թարգմանություն