90514
1

մագաղաթագործ - բացատրություն

մագաղաթագործի, մագաղաթագործներ, [գոյական]
Մագաղաթ պատրաստող արհեստավոր:
949
90514
2

մագաղաթագործ - հոմանիշներ

90514
4

մագաղաթագործ - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. ա. Изготовляющий пергамент. 2. գ. Пергаментщик.
90514
3

մագաղաթագործ - անգլերեն թարգմանություն