90518
1

մագաղաթաթուղթ - բացատրություն

մագաղաթաթղթի, մագաղաթաթղթեր, [գոյական]
Մագաղաթյա թուղթ:
949
90518
2

մագաղաթաթուղթ - հոմանիշներ

տես Մագաղաթ 1 նշան.: .
90518
4

մագաղաթաթուղթ - ռուսերեն թարգմանություն

90518
3

մագաղաթաթուղթ - անգլերեն թարգմանություն