90524
1

մագաղաթե - բացատրություն

[ածական]
1. Մագաղաթից պատրաստած:
2. Մագաղաթի վրա գրված:
3. (փոխաբերական) Մագաղաթի դեղնածություն ունեցող:
949
90524
2

մագաղաթե - հոմանիշներ

90524
4

մագաղաթե - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Пергаментный. 2. տե՛ս Մագաղաթագիր։
90524
3

մագաղաթե - անգլերեն թարգմանություն

parchment,of parchment