90525
1

մագաղաթյա - բացատրություն

[ածական]
1. Մագաղաթից պատրաստած:
2. Մագաղաթի վրա գրված:
3. (փոխաբերական) Մագաղաթի դեղնածություն ունեցող:
949
90525
2

մագաղաթյա - հոմանիշներ

90525
4

մագաղաթյա - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Пергаментный. 2. տե՛ս Մագաղաթագիր։
90525
3

մագաղաթյա - անգլերեն թարգմանություն

parchment,of parchment