90526
1

մագաղաթվել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (բանաստեղծական)
1. Մագաղաթին հանձնվել, մագաղաթի վրա գրվել:
2. Մագաղաթի նման դեղնել, թարշամել ու դալկանալ: Մագաղաթված դեմք (Պ. Միքայելյան):
949
90526
2

մագաղաթվել - հոմանիշներ

90526
4

մագաղաթվել - ռուսերեն թարգմանություն

90526
3

մագաղաթվել - անգլերեն թարգմանություն