90528
1

մագարիկոն - բացատրություն

Տե՛ս
Կռատուկ:
949
90528
2

մագարիկոն - հոմանիշներ

գ. (բսբ.) Կռատուկ, կորոտնիճ:
90528
4

մագարիկոն - ռուսերեն թարգմանություն

90528
3

մագարիկոն - անգլերեն թարգմանություն