92503
1

մասուր - բացատրություն

մասուրի, [գոյական]
1. Մասրենու թթվահամ կարմրավուն պտուղը, որ օգտագործվում Է բուժական նպատակներով:
2. (ժողովրդական) Մասրենի:
973
92503
2

մասուր - հոմանիշներ

տե՛ս Մասրենի:
92503
4

մասուր - ռուսերեն թարգմանություն

ի Шиповник (плоды).
92503
3

մասուր - անգլերեն թարգմանություն

rose hip,sweet