60391
1

մեկի վրա անեծք ծանրանալ - բացատրություն

Տե՛ս
Անեծք ծանրանալ մեկի վրա:
637
60391
2

մեկի վրա անեծք ծանրանալ - հոմանիշներ

60391
4

մեկի վրա անեծք ծանրանալ - ռուսերեն թարգմանություն

60391
3

մեկի վրա անեծք ծանրանալ - անգլերեն թարգմանություն