62676
1

մինչև ծուծը - բացատրություն

Ամբողջովին, ամբողջապես, ամբողջ էությամբ:
663
62676
2

մինչև ծուծը - հոմանիշներ

62676
4

մինչև ծուծը - ռուսերեն թարգմանություն

62676
3

մինչև ծուծը - անգլերեն թարգմանություն