57451
1

մի խոսքը երկու չանել - բացատրություն

Նույնն է՝
Խոսքը երկու չանել:
599
57451
2

մի խոսքը երկու չանել - հոմանիշներ

57451
4

մի խոսքը երկու չանել - ռուսերեն թարգմանություն

57451
3

մի խոսքը երկու չանել - անգլերեն թարգմանություն