59458
1

մի ծակ փակել - բացատրություն

Կարիքներից մեկը բավարարել:
623
59458
2

մի ծակ փակել - հոմանիշներ

59458
4

մի ծակ փակել - ռուսերեն թարգմանություն

59458
3

մի ծակ փակել - անգլերեն թարգմանություն