68514
1

մի կերպ - բացատրություն

1)

1. Որևէ ձևով՝ եղանակով:
2. Հազիվհազ:
3. Ճարահատյալ:

2)

Հազիվ, դժվարությամբ:
725
68514
2

մի կերպ - հոմանիշներ

68514
4

մի կերպ - ռուսերեն թարգմանություն

68514
3

մի կերպ - անգլերեն թարգմանություն