77099
1

մի հայտարարի բերել - բացատրություն

1)

1. (մաթեմատիկա) Տարբեր հայտարարներ ունեցող կոտորակների համար միևնույն հայտարար գտնել:
2. (փոխաբերական) Տարբեր երևույթներ՝ առարկաներ ևն որևէ տեսակետից հավասարեցնել՝ համապատասխանեցնել իրար:
3. Ամփոփել, հանրագումարի բերել:

2)

(մաթեմատիկա)
1. Տրված կոտորակների համար մեկ ընդհանուր հայտարար գտնել:
2. (փոխաբերական) Ամփոփել, ի մի բերել:
812
77099
2

մի հայտարարի բերել - հոմանիշներ

77099
4

մի հայտարարի բերել - ռուսերեն թարգմանություն

77099
3

մի հայտարարի բերել - անգլերեն թարգմանություն