99006
1

յաբախտ - բացատրություն

[մակբայ] (գավառական)
Բախտին ապավինելով, պատահական հաջողության հույսով:
1040
99006
2

յաբախտ - հոմանիշներ

99006
4

յաբախտ - ռուսերեն թարգմանություն

99006
3

յաբախտ - անգլերեն թարգմանություն