135886
1

ուա - բացատրություն

(բնաձայնություն, հազվադեպ)
Սավառնակի հանած հռնդյունի ձայնանմանությունը:
1485
135886
2

ուա - հոմանիշներ

135886
4

ուա - ռուսերեն թարգմանություն

ձ. Уа!
135886
3

ուա - անգլերեն թարգմանություն