135900
1

ուզած - բացատրություն

1. [հարակատար դերբայ] Ուզել -ի:
2. Գործածվում է անորոշ դերբայի գործառությամբ՝ որևէ, ինչ կամ ով Էլ լինի:
1485
135900
2

ուզած - հոմանիշներ

135900
4

ուզած - ռուսերեն թարգմանություն

135900
3

ուզած - անգլերեն թարգմանություն