135908
1

ուզեմ-չուզեմ - բացատրություն

1. Անխուսափելիորեն, անհրաժեշտորեն:
2. Ակամա, ակամայից:
1485
135908
2

ուզեմ-չուզեմ - հոմանիշներ

տես Ակամա, Կամաակամա:
135908
4

ուզեմ-չուզեմ - ռուսերեն թարգմանություն

135908
3

ուզեմ-չուզեմ - անգլերեն թարգմանություն