135919
1

ուզված - բացատրություն

1. [հարակատար դերբայ] Ուզվել -ի:
2. [ածական] Ցանկալի:
1485
135919
2

ուզված - հոմանիշներ

135919
4

ուզված - ռուսերեն թարգմանություն

135919
3

ուզված - անգլերեն թարգմանություն