135920
1

ուզվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ուզել -ի:
1485
135920
2

ուզվել - հոմանիշներ

135920
4

ուզվել - ռուսերեն թարգմանություն

135920
3

ուզվել - անգլերեն թարգմանություն