135921
1

ուզվոր - բացատրություն

ուզվորի, [գոյական] (ժողովրդական)
Մուրացկան:
1485
135921
2

ուզվոր - հոմանիշներ

135921
4

ուզվոր - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) 1. Жених. 2. Попрошайка (разг.), побирушка (прост.).
135921
3

ուզվոր - անգլերեն թարգմանություն