135952
1

ութապատիկ - բացատրություն

[ածական]
Ութ անգամ ավելացրած, ութով բազմապատկած:
1485
135952
2

ութապատիկ - հոմանիշներ

135952
4

ութապատիկ - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Восьмикратный, восьмерной (разг.). 2. մ. Ввосьмеро, в восемь раз.
135952
3

ութապատիկ - անգլերեն թարգմանություն