135953
1

ութապատկել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Ութով բազմապատկել, ութ անգամ ավելացնել:
1485
135953
2

ութապատկել - հոմանիշներ

135953
4

ութապատկել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի Увеличить в восемь раз;
135953
3

ութապատկել - անգլերեն թարգմանություն