108604
1

չաթել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (գավառական)
1. Իրար կցել՝ միացնել:
2. Կապել:
3. Պրկել:
4. Գուլպան կցվածք անել՝ գործել սկսել:
5. Նետել, գցել, նետելով հասցնել:
6. Թափել, ոթել:
7. (փոխաբերական) Լարել, ձգել, պրկել: Նա ունքերն է ահա չաթում (Ս. Գրիգորյան):
1153
108604
2

չաթել - հոմանիշներ

տես I. Բռնել 1 նշան., ճանկել 1 նշան.: 2- վաստակել 1 նշան.:
108604
4

չաթել - ռուսերեն թարգմանություն

108604
3

չաթել - անգլերեն թարգմանություն