108614
1

չալանալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
Չալ՝ խատուտիկ դառնալ:
1153
108614
2

չալանալ - հոմանիշներ

108614
4

չալանալ - ռուսերեն թարգմանություն

ացավ (խսկց.) Пестреть, становиться пёстрым, цветистым, разноцветным, рябым.
108614
3

չալանալ - անգլերեն թարգմանություն