108616
1

չալապոչիկ - բացատրություն

[ածական] (խոսակցական)
Չալ՝ խատուտիկ պոչ (պոչիկ) ունեցող:
1153
108616
2

չալապոչիկ - հոմանիշներ

108616
4

չալապոչիկ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. (բրբ.) С пёстрым, рябым хвостом.
108616
3

չալապոչիկ - անգլերեն թարգմանություն