108589
1

չալմայել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Չալմայով փաթաթել (գլուխը):
1153
108589
2

չալմայել - հոմանիշներ

108589
4

չալմայել - ռուսերեն թարգմանություն

108589
3

չալմայել - անգլերեն թարգմանություն