108591
1

չալմայվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Չալմայել -ի:
1153
108591
2

չալմայվել - հոմանիշներ

108591
4

չալմայվել - ռուսերեն թարգմանություն

108591
3

չալմայվել - անգլերեն թարգմանություն