108593
1

չալչալ - բացատրություն

[ածական] (ժողովրդական)
1. Խատուտիկ:
2. Խոժոռ, խստահայաց:
1153
108593
2

չալչալ - հոմանիշներ

108593
4

չալչալ - ռուսերեն թարգմանություն

108593
3

չալչալ - անգլերեն թարգմանություն