108594
1

չալպուտուրիկ - բացատրություն

[ածական] (ժողովրդական)
Խատուտիկ, պուտ-պուտ:
1153
108594
2

չալպուտուրիկ - հոմանիշներ

108594
4

չալպուտուրիկ - ռուսերեն թարգմանություն

108594
3

չալպուտուրիկ - անգլերեն թարգմանություն