108595
1

չալտիկ - բացատրություն

[ածական] (ժողովրդական)
Նույնն Է՝ Չալիկ 2)-ը:
1153
108595
2

չալտիկ - հոմանիշներ

108595
4

չալտիկ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Չալ։
108595
3

չալտիկ - անգլերեն թարգմանություն