108592
1

չալ-չալ - բացատրություն

[ածական] (ժողովրդական)
1. Խատուտիկ:
2. Խոժոռ, խստահայաց:
1153
108592
2

չալ-չալ - հոմանիշներ

108592
4

չալ-չալ - ռուսերեն թարգմանություն

108592
3

չալ-չալ - անգլերեն թարգմանություն