108619
1

չախել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (գավառական)
1. Հանդիմանել, կշտամբել:
2. Ծեծել:
1154
108619
2

չախել - հոմանիշներ

փես Հանդիմանն;
108619
4

չախել - ռուսերեն թարգմանություն

108619
3

չախել - անգլերեն թարգմանություն