108623
1

չախմախին տալ - բացատրություն

1. Նույնն Է՝ Չամխախ թափել:
2. Կայծկլտալ, շողալ, պսպղալ:
1154
108623
2

չախմախին տալ - հոմանիշներ

108623
4

չախմախին տալ - ռուսերեն թարգմանություն

108623
3

չախմախին տալ - անգլերեն թարգմանություն