108631
1

չակերտ - բացատրություն

չակերտի, [գոյական]
Տրոհության նշան (,,'' << >>), որ գործածվում Է`
ա) Ուրիշի ուղղակի խոսքը, մեջբերումները, վերնագրերը, զանազան կարգի պայմանական անվանումները
ևն առանձնացնելու համար:
բ) Հեգնական կամ պայմանական-փոխաբերական իմաստով գործածվող բառերի համար:
1154
108631
2

չակերտ - հոմանիշներ

108631
4

չակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (քեր.) Кавычка (обычно — кавычки).
108631
3

չակերտ - անգլերեն թարգմանություն

inverted comma,quotation mark