108638
1

չակերտում - բացատրություն

[գոյական]
Չակերտելը, չակերտվելը:
1154
108638
2

չակերտում - հոմանիշներ

108638
4

չակերտում - ռուսերեն թարգմանություն

108638
3

չակերտում - անգլերեն թարգմանություն