108637
1

չակերտվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Չակերտել -ի:
1154
108637
2

չակերտվել - հոմանիշներ

108637
4

չակերտվել - ռուսերեն թարգմանություն

108637
3

չակերտվել - անգլերեն թարգմանություն