108644
1

չաղացվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Չաղացնել -ի:
1154
108644
2

չաղացվել - հոմանիշներ

108644
4

չաղացվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Закармливаться, откармливаться, раскармливаться, упитывагься (устар.), пичкаться. 2. (փխբ.) Разжигаться.
108644
3

չաղացվել - անգլերեն թարգմանություն

1) fatten,make fat
2) grind,mill,mince