108647
1

չամ - բացատրություն

Տե՛ս
Սոճի:
1154
108647
2

չամ - հոմանիշներ

գ. (բսբ.) Սոճի:
108647
4

չամ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) 1. Сосна. 2. Сосновая древесина.
108647
3

չամ - անգլերեն թարգմանություն