51001
1

չլինեմ-չիմանամ - բացատրություն

1)

Արտահայտում է՝
Խստագույն արգելք, երբեք չը..., բացարձակապես արգելում եմ:

2)

(եղանակավորող բառ)
Չլինի թե, չիցե, չպատահի որ...:
530
51001
2

չլինեմ-չիմանամ - հոմանիշներ

51001
4

չլինեմ-չիմանամ - ռուսերեն թարգմանություն

51001
3

չլինեմ-չիմանամ - անգլերեն թարգմանություն