115070
1

ջադուբազ - բացատրություն

Տե՛ս
Կախարդ:
1235
115070
2

ջադուբազ - հոմանիշներ

տես Կախարդ 1 նշան.:
115070
4

ջադուբազ - ռուսերեն թարգմանություն

115070
3

ջադուբազ - անգլերեն թարգմանություն