115105
1

ջահազարդվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ջահազարդել -ի:
1236
115105
2

ջահազարդվել - հոմանիշներ

115105
4

ջահազարդվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց Иллюминоваться, иллюминироваться.
115105
3

ջահազարդվել - անգլերեն թարգմանություն