115112
1

ջահակալ - բացատրություն

ջահակալի, ջահակալներ, [գոյական]
Ջահը դնելու պատվանդան:
1236
115112
2

ջահակալ - հոմանիշներ

ա. ճրագակալ, մոմակալ, լուսակալ, ճրագարան, (հզվդ.) ջահընկալ, ջահունակ, ջահաբուն, մոմեղինակալ, բազմակալ (հնց.), (բրբ.) մոմտան, շամդան, ճրագթաթ;
115112
4

ջահակալ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Канделябр.
115112
3

ջահակալ - անգլերեն թարգմանություն

torch