117718
1

սաբաթ - բացատրություն

սաբաթի, [գոյական] (գավառական)
Կողով, զամբյուղ:
1266
117718
2

սաբաթ - հոմանիշներ

տես Փետրվար:
117718
4

սաբաթ - ռուսերեն թարգմանություն

117718
3

սաբաթ - անգլերեն թարգմանություն