117740
1

սագաձև - բացատրություն

[ածական]
Սագ 2)-ի ձև ունեցող:
1266
117740
2

սագաձև - հոմանիշներ

117740
4

սագաձև - ռուսերեն թարգմանություն

117740
3

սագաձև - անգլերեն թարգմանություն