117746
1

սագավարի - բացատրություն

[մակբայ]
Սագի նման:
1266
117746
2

սագավարի - հոմանիշներ

117746
4

սագավարի - ռուսերեն թարգմանություն

117746
3

սագավարի - անգլերեն թարգմանություն