117767
1

սադափազարդվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Սադափազարդել -ի:
1266
117767
2

սադափազարդվել - հոմանիշներ

117767
4

սադափազարդվել - ռուսերեն թարգմանություն

117767
3

սադափազարդվել - անգլերեն թարգմանություն