117778
1

սադափվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ] Սադափել -ի:
1267
117778
2

սադափվել - հոմանիշներ

117778
4

սադափվել - ռուսերեն թարգմանություն

117778
3

սադափվել - անգլերեն թարգմանություն