117785
1

սադիստորեն - բացատրություն

[մակբայ]
Սադիստի նման, որպես սադիստ:
1267
117785
2

սադիստորեն - հոմանիշներ

117785
4

սադիստորեն - ռուսերեն թարգմանություն

117785
3

սադիստորեն - անգլերեն թարգմանություն