129140
1

տաբել - բացատրություն

տաբելի, [գոյական] (գրասենյակային)
Տախտակ՝ աղյուսակ՝ ցուցակ, որ պարունակում Է որոշ կարգի տվյալներ թվարկվող մարդկանց՝
առարկաների ևն մասին:
1403
129140
2

տաբել - հոմանիշներ

129140
4

տաբել - ռուսերեն թարգմանություն

129140
3

տաբել - անգլերեն թարգմանություն